GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jak chráníme Vaše osobní údaje?
K práci s vašimi osobními údaji používáme počítač, který je zabezpečen silným heslem, dále
emailovou schránku a administraci e-shopu. Všechny přístupy jsou opatřeny silným heslem. Před
možným únikem nebo napadením dat chrání Vaše data pokročilý antivirový program. Veškeré
dokumenty s osobními údaji, které souvisí v objednávkami, uchováváme v uzamčené skříni.


A abyste věděli do detailu, co přesně se s vašimi daty děje a kdo k nim má přístup, prostudujte si
prosím důkladně následující řádky. Při zpracování vašich dat postupujeme v každém okamžiku v
souladu se všemi nařízeními a předpisy, zejména tzv. GDPR (obecným nařízením EU č. 2016/679,
o ochraně osobních údajů). Žádné třetí osobě, kromě níže uvedených, vaše data neposkytujeme.
Aktualizované verze podmínek ochrany osobních údajů zveřejníme na našich internetových
stránkách v sekci GDPR.

1. Nákup zboží
Údaje, které potřebujeme úplně vždy, jsou Jméno, Příjmení, Telefon, Adresa a Email. Jednoduše
řečeno, musíme vědět, komu a kam máme zboží poslat. Tyto údaje potřebujeme také ze zákona
(podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), protože na základě nich vystavujeme faktury či jiné účetní
doklady. Pokud nám tyto údaje poskytnout nechcete, pak nemůžeme uzavřít obchodní smlouvu a
nemůžete si u nás zboží nakoupit. Vaše údaje uchováváme po dobu nezbytnou k výkonu práv a
povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po
dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).


Třetí osoba, která se k vašim údajům dostává, je přepravní společnost (Česká pošta), díky které
vám balíček doručujeme, v případě zvolení dopravy Česká pošta souhlasíte s předáním osobních
údajů této třetí osobě.


Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a
s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.


2. Registrace zákazníka a zákaznický účet
Na našem e-shopu máte možnost využít registrace, díky které můžete sledovat historii svých
objednávek a využívat mnoha dalších funkcí. Zde využíváme externí platformu, v tomto případě
jde o pronájem platformy firmou Shoptet. I ta zde tedy figuruje jako třetí osoba, ke které se
dostávají vaše data.

Registrovat se a používat zákaznický účet je dobrovolné.  Zároveň
můžete svůj zákaznický účet kdykoliv zrušit a v případě zájmu máte právo nechat všechny údaje
(kromě těch, které musíme uchovávat ze zákona) vymazat.


3. Poskytovatel se zavazuje, že zpracovávání osobních údajů bude zabezpečeno
zejména následujícím způsobem:
Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy a na základě pokynů Uživatele, tj.
pro výkon veškerých činností potřebných pro poskytování eshopové platformy Shoptet formou
licenční smlouvy.
Dodavatel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních
údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich
změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování,
jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání
údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních
předpisů.
Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Dodavatel pomocí nich zajišťuje
neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a včas obnovuje
dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.
Dodavatel tímto prohlašuje, že ochrana osobních údajů podléhá interním bezpečnostním předpisům
Dodavatele.


A. Za podmínek stanovených v GDPR dále máte:
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce
uvedený v čl. III těchto podmínek.


Uživatel souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového
formuláře. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje uživatel, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi
vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.

Kontaktní údaje: Jarmila Vojtěchová, email: info@vsehomlyenk.cz, telefon: 777 810 800


Tento dokument vchází v platnost dne 25. 5. 2018

Jarmila Vojtěchová, Březina 33 - Nové sady, 683 08. IČO: 10991361